Veranderingen in dorpen en steden

De stedenbouwkundige structuur van dorpen en steden is één op één verbonden aan de landschappelijke onderlegger. Daarnaast heeft elk dorp en elke stad nog een eigen uniek ruimtelijk DNA. Deze eigenheid is een belangrijke te onderzoeken en te begrijpen kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ongeacht of het om krimp- ,groei- of meer consoliderende ontwikkelingen gaat. Libau werkt dan ook langs de lijn van een goede cultuurhistorische ruimtelijk/functionele analyse en een daarop gebaseerd ruimtelijk doorontwikkelingsmodel. Alle kennis, zoals die van landschapskunde en stedenbouw, cultureel erfgoed en welstand wordt daarbij integraal ingezet.