Dorpenconsulent

Groningen kent 323 dorpen, elk met een eigen identiteit en eigen ruimtelijke kenmerken. Het nederzettingenpatroon van al deze dorpen is sterk met het Groninger landschap en het ontstaan daarvan, verbonden. Mede door de lage verstedelijkingsdruk is deze ontstaansgeschiedenis nog altijd goed afleesbaar. Dit maakt dat de dorpen een ruimtelijke kwaliteit bezitten die zowel door de dorpsbewoners zelf, maar ook door stedelingen en toeristen hoog gewaardeerd wordt. Dat we met deze kwaliteiten behoedzaam dienen om te gaan is een vanzelfsprekendheid. Tegelijkertijd leven in de dorpen velerlei initiatieven, wensen en opgaven. De dorpenconsulent van Libau gaat graag met gemeenten en/of dorpsverenigingen in overleg om hen te adviseren over hoe de ruimtelijke kwaliteiten van hun dorp zo goed mogelijk gekoppeld kunnen worden aan dorpse plannen.