Schaalvergroting in de landbouw

Moderne economische en milieutechnische eisen maken dat de agrarische sector ingrijpend aan het veranderen is. Hierdoor ontstaan onder andere fricties tussen de bestaande bebouwing en groenstructuren en de agrarische bedrijfsvoering. Nieuwe grotere gebouwen en functies vragen een plek en daar tegenover staat dat er ook bedrijven vrij komen. E√©n van de vragen is daarbij hoe nieuwe of grotere agrarische bedrijfsfuncties in het landschap kunnen worden ingepast. De provincies hebben daartoe voor verschillende regio’s beleidskaders en criteria opgesteld voor agrarische bouwblokken.

Libau denkt samen met diverse organisaties als ondermeer LTO, gemeenten en provincie en de Milieufederatie na om deze schaalvergroting  in goede banen te leiden en de erven inclusief bebouwing evenwichtig en in samenhang met het landschap te houden.

Zo wordt bijvoorbeeld via projecten en de zogenaamde keukentafelgesprekken getracht deze schaalvergroting zowel landschappelijk als architectonisch een verantwoorde en wervende plaats te geven in het gevarieerde Groninger landschap. De hieronder getoonde afbeeldingen geven voorbeelden van dergelijke nieuwe ontwikkelingen.

Dit is de beschrijving