Veranderingen in het landschap

Het landschap en de nederzettingen daarin zijn in de loop der eeuwen continue gewijzigd. Daarbij kan men denken aan de inpolderingen van de Dollard en het wad, de ontginning van de Veenkoloniƫn, de uitbreidingen van steden en dorpen of de schaalvergroting in de landbouw. Deze veranderingen laten sporen achter in het landschap en in de dorpen. Tegelijkertijd blijven de verschillende cultuurlandschappen nog steeds onderscheidend van elkaar en kennen alle oude kernen nog steeds hun eigen identiteit. Die verschillen maken de provincie als geheel interessant. De uitdaging is om nieuwe ontwikkelingen met respect voor het landschap en gebruik makend van die verschillen in de landschapstypen te begeleiden. Landschap, stedenbouw, kennis van de cultuurhistorie en welstand worden daarom bij Libau integraal ingezet bij ruimtelijke vragen.