Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Start Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit voor gemeenten en waterschappen

Start Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit voor gemeenten en waterschappen | 29 januari 2021

Heb jij behoefte aan (kosteloze) ondersteuning bij ruimte gerelateerde opgaven? Dan kun je vanaf nu bij ons aankloppen want wij starten met het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit! Medewerkers van Groninger gemeenten en waterschappen kunnen vanaf februari 2021 terecht bij het expertisecentrum en Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit (STRK), ondergebracht bij Libau. Dit steunpunt is in het leven geroepen … Lees verder »

Ervenconsulent begeleidt initiatieven tot plannen met omgevingskwaliteit

Ervenconsulent begeleidt initiatieven tot plannen met omgevingskwaliteit | 22 januari 2021

Erven vormen beeldbepalende elementen in het landelijke karakter van Groningen en Drenthe. Op deze erven spelen uiteenlopende opgaven en wensen die veranderingen met zich mee zullen brengen. Het kan hierbij gaan om de uitbreiding van een modern boerenbedrijf met een stal, schuur en/of kleinschalige windturbine, of juist om de transformatie naar een woonerf waarbij ontsierende … Lees verder »

Kennisdeling over  belang en aanpak ruimtelijke analyses

Kennisdeling over belang en aanpak ruimtelijke analyses | 16 januari 2021

Stichting Libau heeft op verzoek van Yaron Heeren van studievereniging Hestia van de Hanzehogeschool Groningen (Built Environment) op 14 januari jl. een webinar verzorgd over het belang en de aanpak van ruimtelijke analyses. Na een korte introductie zijn we ‘de diepte’ in gegaan aan de hand van een ruimtelijk en cultuurhistorisch gezien fascinerend stukje stad: … Lees verder »

Even voorstellen: Jurryt van der Sluis

Even voorstellen: Jurryt van der Sluis | 11 januari 2021

Tot en met eind april doe ik, Jurryt van der Sluis, mijn afstudeerstage bij Libau. Ik ben 22 jaar en studeer Built Environment aan de Hanzehogeschool, waarbij ik heb gekozen voor de richting Ruimtelijke Ontwikkeling. Onder begeleiding van Eefje van Duin en Arnoud Garrelts ben ik sinds oktober bezig met mijn stage, waarbij de boerderijvisie … Lees verder »

Kerstreces

Kerstreces | 18 december 2020

Zoals ieder jaar is het Pakhuis Libau twee weken gesloten voor het kerstreces. In deze periode zijn wij ook niet per e-mail of telefoon bereikbaar. Vanaf 4 januari staan onze medewerkers weer tot uw beschikking!   Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond & gelukkig 2021!