Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Kwaliteitsgids Noordenveld

Kwaliteitsgids Noordenveld | 21 juni 2019

Gebiedseigen doorontwikkeling op basis van karakteristieken Op 20 juni jongstleden vond de laatste werkgroep plaats in het kader van de Kwaliteitsgids van Noordenveld. Met deze kwaliteitsgids anticipeert de gemeente op de komst van de Omgevingswet. De kwaliteitsgids vormt een nadere uitwerking van de omgevingsvisie van de gemeente. In de kwaliteitsgids zijn op hoofdlijnen de ruimtelijke … Lees verder »

Dorpen in Groningen – Westerwolde

Dorpen in Groningen – Westerwolde | 6 juni 2019

Gemeente Westerwolde heeft Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau in het kader van het huisadviseurschap gevraagd om ondersteuning. Overeenkomstig Dorpen in Groningen wil de gemeente ruimte geven aan bouwinitiatieven mits hiermee de karakteristieken van dorpen worden versterkt. De gemeente noemt dit ‘structuurversterkend bouwen’. Op 5 juni hebben we een startgesprek gehad aan de keukentafel van een … Lees verder »

Stem op de Sint Nicolaas-school!

Stem op de Sint Nicolaas-school! | 4 juni 2019

De Sint Nicolaas-school in Haren is genomineerd voor de Architectuurprijs Groningen. Naast de schoolleiding en kinderen is team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau in haar nopjes met deze nominatie. We zijn betrokken geweest bij de stedenbouwkundige inpassing. En daarnaast zijn door ons de kaders voor de architectonische vormgeving opgesteld. Maas Architecten heeft op basis hiervan samen … Lees verder »

Bijeenkomst Actualiteiten en Ontwikkelingen

Bijeenkomst Actualiteiten en Ontwikkelingen | 29 mei 2019

Op woensdag 26 juni zal de netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen (A&O) 2019 in de provincie Groningen plaatsvinden. Een dag bestemd voor erfgoedprofessionals, startend of meer ervaren en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema’s in onze provincie, zoals cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap. Kennis hebben van erfgoed is belangrijk bij de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen. En het … Lees verder »

Historisch Watererfgoed Onderdendam

Historisch Watererfgoed Onderdendam | 28 mei 2019

In het kader Historisch Watererfgoed Onderdendam heeft 23 mei 2019 de tweede werksessie met de dorpsbewoners plaatsgevonden. De dorpsbewoners hebben Libau gevraagd te ondersteunen bij het onderzoek om het Historisch Watererfgoed in beeld te brengen. De werksessie stond in het teken van het delen van de ontwikkelingsgeschiedenis van Onderdendam en haar omgeving. Op basis hiervan … Lees verder »