Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Even voortstellen: Rik Bodewes

Even voortstellen: Rik Bodewes | 19 mei 2020

De aankomende twee maand (van mei tot half juli) loop ik, Rik Bodewes, stage bij het Team Ruimtelijke Kwaliteit. Ik ben tweedejaars student Built Environment aan de Hanzehogeschool Groningen, en als onderdeel van de major Ruimtelijke Ontwikkeling zal ik bij Libau ervaring opdoen in het toekomstige werkveld. Onder begeleiding van Tim Willems-Kruize ga ik onderzoek … Lees verder »

OPROEP RCE: Vraag uitkering kerkenvisie aan vóór 15 juni

OPROEP RCE: Vraag uitkering kerkenvisie aan vóór 15 juni | 14 mei 2020

In april vorig jaar hebben we vanuit de drie noordelijke Steunpunten samen met de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed een bijeenkomst georganiseerd om het instrument van de kerkenvisie bij gemeenten onder de aandacht te brengen. Een kerkenvisie biedt zicht op het toekomstperspectief voor alle kerkgebouwen binnen de gemeente. Als instrument is de kerkenvisie vormvrij en dus … Lees verder »

Erfgoedprogramma 2020-2023

Erfgoedprogramma 2020-2023 | 7 mei 2020

Het Nationaal Programma Groningen stelt € 20 miljoen beschikbaar voor het behoud van het erfgoed in het aardbevingsgebied. Samenwerkende overheden hebben een erfgoedprogramma ( PDF-bestand, 3 MB) opgesteld om te investeren in het behoud van het Gronings erfgoed en de Groningse identiteit. Eigenaren van cultureel erfgoed in de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied kunnen in de toekomst subsidie … Lees verder »

Essay Floris Alkemade: de toekomst van Nederland

Essay Floris Alkemade: de toekomst van Nederland | 7 mei 2020

Onlangs verscheen ‘De Toekomst van Nederland, de kunst van richting te veranderen’, een essay over hoe we de grote opgaven van deze tijd het beste kunnen aanpakken. Fundamentele veranderingen in ons denken en handelen zijn daarbij noodzakelijk. ‘Het beleid moet voortaan gestoeld zijn op morele afwegingen die ondubbelzinnig juist zijn.’ Lees hier een interview met … Lees verder »

Gemeenteraad Noordenveld stelt Kwaliteitsgids met zeer grote meerderheid vast

Gemeenteraad Noordenveld stelt Kwaliteitsgids met zeer grote meerderheid vast | 29 april 2020

“Een heel mooi resultaat. Zoveel draagvlak is prachtig, en zegt heel veel over het niveau van het product!” Aldus één van de werkgroepleden van de kwaliteitsgids Noordenveld. Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau heeft in 2019 de gemeente Noordenveld ondersteund bij het opstellen van hun Kwaliteitsgids. Na vaststelling door het college van B&W in september 2019 … Lees verder »