Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Kwaliteitsadvies en de Omgevingswet

Kwaliteitsadvies en de Omgevingswet | 18 februari 2020

De VNG, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben op 17 februari een Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit gepresenteerd. Het komende jaar moeten gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die verplichting vloeit voort uit de Omgevingswet, die volgens planning op 1 januari 2021 van kracht wordt. De huidige welstandscommissies en monumentencommissies komen in de … Lees verder »

UITNODIGING | Nationale Dialoog Bouwcultuur op 5 maart 2020

UITNODIGING | Nationale Dialoog Bouwcultuur op 5 maart 2020 | 11 februari 2020

“Niet eerder waren we op zoveel fronten tegelijk aan het werk: woningbouw, energietransitie, waterberging, nieuwe infrastructuur, herbestemming, kringlooplandbouw, enzovoort. Alle investeringen die we nu doen, bepalen de context voor toekomstige generaties en werken door in de kwaliteit van onze leefomgeving.  In de komende jaren gaan we intensief en met zoveel mogelijk mensen in dialoog over … Lees verder »

Wie woont hier nog?

Wie woont hier nog? | 11 februari 2020

Uit onderzoek van de corporaties blijkt dat de leefbaarheid van wijken met veel huurwoningen – ruwweg uit de periode van 1950 tot 1980 – hard achteruit gaat. Stadsproblematiek? Neen, het gaat hier ook om tal van kleine en middelgrote kernen door heel het land…. Om het welbevinden van de bewoners in deze wijken te verbeteren … Lees verder »

Volle bak bij Libau en een fraaie 8,6 als cijfer!!!

Volle bak bij Libau en een fraaie 8,6 als cijfer!!! | 10 februari 2020

Onze stagiair Jelle Bouma, 2e jaars Built Environment, ruimtelijke ontwikkeling heeft een presentatie gegeven over zijn stage-onderzoek ‘gezondheid en stedenbouw’. Hij heeft op basis van het hexagon ‘positieve gezondheid’ interventies gepresenteerd waarmee stedenbouw gezondheid kan bevorderen. Een selectie van deze interventies is vervolgens toegepast in de wijk Maarsveld, Stadskanaal. Mooi resultaat! Proficiat en verder veel … Lees verder »

Schetsen aan bouwstenen voor de Regionale Energie Strategie (RES) Groningen

Schetsen aan bouwstenen voor de Regionale Energie Strategie (RES) Groningen | 5 februari 2020

Nederland is verdeeld in 30 RES regio’s. Van iedere regio verwacht het Rijk voor 1 juni 2020 een eerste bod voor het invullen van de totale 35 terawattuur, die in 2030 met zon en wind op land moet worden opgewekt. In Groningen valt de regio samen met de provinciegrens en is een startdocument door alle … Lees verder »