Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Erfgoedprogramma 2020-2023

Erfgoedprogramma 2020-2023 | 7 mei 2020

Het Nationaal Programma Groningen stelt € 20 miljoen beschikbaar voor het behoud van het erfgoed in het aardbevingsgebied. Samenwerkende overheden hebben een erfgoedprogramma ( PDF-bestand, 3 MB) opgesteld om te investeren in het behoud van het Gronings erfgoed en de Groningse identiteit. Eigenaren van cultureel erfgoed in de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied kunnen in de toekomst subsidie … Lees verder »

Essay Floris Alkemade: de toekomst van Nederland

Essay Floris Alkemade: de toekomst van Nederland | 7 mei 2020

Onlangs verscheen ‘De Toekomst van Nederland, de kunst van richting te veranderen’, een essay over hoe we de grote opgaven van deze tijd het beste kunnen aanpakken. Fundamentele veranderingen in ons denken en handelen zijn daarbij noodzakelijk. ‘Het beleid moet voortaan gestoeld zijn op morele afwegingen die ondubbelzinnig juist zijn.’ Lees hier een interview met … Lees verder »

Gemeenteraad Noordenveld stelt Kwaliteitsgids met zeer grote meerderheid vast

Gemeenteraad Noordenveld stelt Kwaliteitsgids met zeer grote meerderheid vast | 29 april 2020

“Een heel mooi resultaat. Zoveel draagvlak is prachtig, en zegt heel veel over het niveau van het product!” Aldus één van de werkgroepleden van de kwaliteitsgids Noordenveld. Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau heeft in 2019 de gemeente Noordenveld ondersteund bij het opstellen van hun Kwaliteitsgids. Na vaststelling door het college van B&W in september 2019 … Lees verder »

Naar een Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) voor het waterschap Noorderzijlvest

Naar een Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) voor het waterschap Noorderzijlvest | 20 april 2020

Donderdag 12 maart was voor het waterschap Noorderzijlvest de Dag van Blauwe Omgevingsvisie. Het opstellen van een omgevingsvisie is geen verplichting voor het waterschap, maar met de keuze dit te willen maken laat het waterschap zien een brede taakopvatting na te streven. Op 12 maart vonden diverse workshops voor medewerkers plaats om de geesten rijp … Lees verder »

Uitstel Omgevingswet

Uitstel Omgevingswet | 2 april 2020

Op 1 april 2020 is de kamerbrief ‘Inwerkingtreding Omgevingswet’ gepubliceerd. Uit deze brief blijkt dat de invoering van de Omgevingswet voorlopig wordt uitgesteld. De minister beoogt een verantwoorde inwerkingtreding en geeft in de brief aan waarom dat op dit moment nog niet mogelijk is. U kunt de brief hier lezen. Wij blijven de ontwikkelingen rondom … Lees verder »