Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Panorama Eemsdelta

Panorama Eemsdelta | 2 maart 2020

Verhalen en karakteristieken als ‘humuslaag’ voor een mozaïek van leefomgevingen Op 26 februari jongstleden vond op initiatief van het College van Rijksadviseurs in samenwerking met gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum Panorama Eemsdelta plaats. Na inspirerende presentaties van onder andere Floris Alkemade waren er werksessies over diverse thema’s. Ook het Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau heeft … Lees verder »

‘Boudel op rieg’

‘Boudel op rieg’ | 2 maart 2020

“Libau vertegenwoordigt het erfgoedveld in het Gasberaad.” Bent u benieuwd naar de huidige stand van zaken aangaande de versterkingsopgave? Of wilt u juist uw (praktijk)ervaringen delen met het Groninger Gasberaad? Op dinsdagavond 10 maart organiseert het Groninger Gasberaad een informatiebijeenkomst die zich richt op deze twee punten. Maar waar natuurlijk ook plaats is voor een … Lees verder »

Kwaliteitsadvies en de Omgevingswet

Kwaliteitsadvies en de Omgevingswet | 18 februari 2020

De VNG, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben op 17 februari een Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit gepresenteerd. Het komende jaar moeten gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die verplichting vloeit voort uit de Omgevingswet, die volgens planning op 1 januari 2021 van kracht wordt. De huidige welstandscommissies en monumentencommissies komen in de … Lees verder »

UITNODIGING | Nationale Dialoog Bouwcultuur op 5 maart 2020

UITNODIGING | Nationale Dialoog Bouwcultuur op 5 maart 2020 | 11 februari 2020

“Niet eerder waren we op zoveel fronten tegelijk aan het werk: woningbouw, energietransitie, waterberging, nieuwe infrastructuur, herbestemming, kringlooplandbouw, enzovoort. Alle investeringen die we nu doen, bepalen de context voor toekomstige generaties en werken door in de kwaliteit van onze leefomgeving.  In de komende jaren gaan we intensief en met zoveel mogelijk mensen in dialoog over … Lees verder »

Wie woont hier nog?

Wie woont hier nog? | 11 februari 2020

Uit onderzoek van de corporaties blijkt dat de leefbaarheid van wijken met veel huurwoningen – ruwweg uit de periode van 1950 tot 1980 – hard achteruit gaat. Stadsproblematiek? Neen, het gaat hier ook om tal van kleine en middelgrote kernen door heel het land…. Om het welbevinden van de bewoners in deze wijken te verbeteren … Lees verder »