Aardbevingen en de ruimtelijke identiteit van Groningen

De gaswinning in Groningen leidt tot aardbevingsschade en andere mijnbouwschade in een groot deel van Groningen. Veel inwoners voelen zich daardoor bedreigd in hun veiligheid en wooncomfort.

De mijnbouwschade is ook een ernstige bedreiging voor de aanwezige monumenten en andere beeldbepalende panden, én de daardoor gevormde structuren. Het cultureel erfgoed van Groningen staat onder druk. Herstel en versteviging van monumenten staat op gespannen voet met het behoud van de monumentale waarden. Immers, die zit hem juist in de onaangetaste oorspronkelijkheid. De manier van aanpak behoeft dus omzichtigheid en zorgvuldigheid en inzet van relevante cultuurhistorische landschappelijke, architectonische en bouwkundige kennis.

Libau adviseert in al deze kennisvelden en zet zich in om de groeiende kennis over deze materie zich eigen te maken en verder door te communiceren naar bewoners, overheden en de bouwkundige ‘aanpakkers’. Dit doet zij op verschillende manieren. Niet alleen voor eigen bewoners, ook om het gebied (in de toekomst) aantrekkelijk te houden voor recreanten en toeristen.

Vanwege onze ruime ervaring en groot netwerk in het aardbevingsgebied heeft Libau, op verzoek van  provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen (NCG), een Erfgoedloket en Erfgoedadviesteam opgericht, om eigenaren te ondersteunen bij het behoud van het culturele erfgoed in het aardbevingsgebied. Dit Erfgoedloket Groningen is sinds 2018 operationeel en bedoeld als informatiepunt en steunpunt voor bewoners en eigenaren die in het ingewikkelde traject terechtkomen van schadeherstel en versterking van hun monumentale pand.

Op onze website vindt u meer informatie over Libau en haar activiteiten rondom de mijnbouwschadeproblematiek.

L1040697 

IMG_3090

Versterking van rij woningen