Monumentenwacht Groningen

De stichting Monumentenwacht Groningen is in 1976 opgericht en sinds 2002 gevestigd in pakhuis Libau alwaar ook Libau en het Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed is gehuisvest. Met Libau vormt de Monumentenwacht een personele unie. Beide organisaties hebben hetzelfde bestuur en delen de directie en het secretariaat. Libau is de adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit voor alle Groninger gemeenten en richt zich in het bijzonder op welstand, monumenten, archeologie en landschap.

Stichting Monumentenwacht Groningen is opgericht van uit de gedachte dat ingrijpende restauraties van monumenten meestal kunnen worden voorkomen door regelmatige controle van de onderhoudstoestand en het stimuleren van tijdig herstel. De wachters inspecteren bij hun abonneehouders gemiddeld (twee-) jaarlijks zo’n 700 monumentale woningen, boerderijen, kerken, scholen, molens en industrieel erfgoed.

Vanzelfsprekend is de Monumentenwacht Groningen ook betrokken bij schade aan monumenten door aardbevingen. De wachters kennen de gebouwen van hun abonneehouders immers door en door en zijn getraind in het waarnemen van veranderingen in het casco en in constructieonderdelen. Maar de Monumentenwacht is ook actief voor niet-abonnehouders: bijvoorbeeld wanneer u als monumenteigenaar twijfelt over een voorstel voor herstel van gaswinningsschade (N.B. Hierbij gaat het niet om het geven van een zogenaamde ‘second opinion’ of het uitvoeren van een contra expertise).

Voor meer informatie: Ga naar de website van Monumentenwacht Groningen

 

Naamloos2