Erfgoed als aanjager voor leefbaarheid

Leegstand groeit elke dag en herbestemming staat dan ook in het centrum van de belangstelling. Herbestemming van leegstaande (monumentale) gebouwen vergroot namelijk niet alleen de kwaliteit ván de omgeving, maar ook de trots óp de omgeving.

`Een gerichte aanpak van de bestaande leefomgeving, met als aanjager het erfgoed, helpt de leefbaarheid in een gebied te vergroten (revitalisatie)!´

Libau wil een gerichte aanpak van de leefomgeving, behoud van de schoonheid en identiteit van onze mooie provincie en het herbestemmen van leegstaande gebouwen stimuleren. Bij Libau kunnen initiatiefnemers met herbestemmingsplannen zich melden, ook kunnen leegstaande gebouwen worden gemeld en bovendien kunnen zowel initiatiefnemers als gemeenten integraal advies inwinnen over herbestemming van erfgoed (van initiatief tot uitgewerkt plan) en over strategische gebiedsontwikkeling/ revitalisatie.

 

Herbestemming

Al bij een eerste idee kunnen bewoners, eigenaren of geïnteresseerden contact opnemen via een mail naar herbestemming@libau.nl. Soms heeft een idee namelijk alleen nog een ´zetje´ nodig om tot een plan te komen. In bepaalde gevallen kan Libau de gemelde panden bezoeken en adviseert zij in de te nemen vervolgstappen. U kunt bij onze collega’s ook leegstaande panden melden of informatie opvragen over herbestemming- en leegstandsvraagstukken, maar ook over mogelijkheden tot financiering en haalbaarheidsonderzoeken.

 

Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed

Wat is meer opvallend dan de kerktoren in het centrum van het dorp? Of een grote boerderij eenzaam in het landschap? Door een financiële bijdrage uit het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed konden deze bijzondere monumenten een tweede leven krijgen. Het programma ondersteunde initiatieven voor het behouden, herstellen, revitaliseren en herbestemmen van beeldbepalende monumenten in het aardbevingsgebied.

Herbestemming Cultureel Erfgoed was bedoeld voor (toekomstige) eigenaren met plannen voor herbestemming van: (voormalige) kerken, molens, borgen, boerderijen, militair/ maatschappelijk/ industrieel erfgoed of beeldbepalende gebouwen die onderdeel zijn van structuurversterkende ensembles in de (dorps)kernen. Het programma liep tot en met 31 december 2018.

Het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed was onderdeel van het leefbaarheidsprogramma ‘Kansrijk Groningen’ in het gaswinningsgebied. Dit leefbaarheidsprogramma richt zich op de negen gemeenten uit het convenant ‘Herstel van vertrouwen, vertrouwen op herstel: Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum.

Herbestemming Cultureel Erfgoed werd mogelijk gemaakt door het Leefbaarheids- en Duurzaamheidsprogramma van de NAM.