Erfgoedloket Groningen en Erfgoedadviesteam

Groningen is één van de oudste cultuurlandschappen van Nederland, vol met middeleeuwse kerken, wierden, molens en dijken, archeologische vindplaatsen en statige borgen met bijzondere interieurs. Dit culturele erfgoed draagt bij aan de identiteit van Groningen.

Mede door de gevolgen van de gaswinning staat het erfgoed van Groningen onder druk. Erfgoed heeft dan ook een prominente plek gekregen in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen van Nationaal Coördinator Groningen.

Om eigenaren te ondersteunen bij het behoud van dit cultureel erfgoed heeft de provincie Groningen heeft samen met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Libau gevraagd om een Erfgoedloket Groningen en Erfgoedadviesteam op te richten. Het loket is bedoeld als informatiepunt en steunpunt voor bewoners en eigenaren die in het ingewikkelde traject terechtkomen van schadeherstel en versterking van hun monumentale of karakteristieke pand.

Erfgoedloket Groningen

Eigenaren en bewoners van monumentale gebouwen in het aardbevingsgebied kunnen bij het Erfgoedloket Groningen terecht met vragen over bijvoorbeeld regelgeving, procedures, duurzaamheid, herbestemming en/of financieringen in relatie tot de versterkingsopgave of schadeherstel.

Ook eigenaren en bewoners van karakteristieke panden kunnen zich melden bij het Erfgoedloket. Het Erfgoedloket informeert deze eigenaren over de gemeentelijke kaders en draagt er zorg voor dat ook deze eigenaren op de juiste plek terechtkomen voor een antwoord op hun vragen.

Erfgoedadviesteam

Achter het Erfgoedloket staat een deskundig Erfgoedadviesteam met specialisten om complexe vraagstukken integraal te kunnen beantwoorden. Het Erfgoedadviesteam ondersteunt daarnaast het loket en overheden met specifieke kennis en deskundigheid.

Contact Erfgoedloket

Meer informatie over het Erfgoedloket Groningen kunt u vinden op de website www.erfgoedloketgroningen.nl.

Daarnaast kunt u het Erfgoedloket bereiken op het telefoonnummer 050 313 27 09 of via het e-mailadres info@erfgoedloketgroningen.nl.

 

Persbericht november 2017