Uw pand energiezuiniger

Het kerndoel van erfgoedpanden is het duurzaam behoud ervan, ofwel bij veranderingen zorgzaam omgaan met de kwaliteiten. Bij verduurzaming op deze pagina gaat het specifiek over veranderingen in relatie tot de energiehuishouding. Naast goede zorg voor het milieu en onze leefomgeving gaat het daarbij over comfortverbetering en energiekosten vermindering. Deze kostenbesparing kan weer ten goede komen van onderhoud en behoud.

Heeft u plannen voor verduurzaming van uw (beschermde) pand en wilt weten in hoeverre dit mogelijk is? Dan kunt u het beste in overleg gaan met de afdeling ruimte en/of erfgoed van uw gemeente. Zij kunnen u informeren over de noodzaak van een eventuele vergunning van de werkzaamheden.

Op de website van het Erfgoedloket Groningen staat meer informatie over stappen, websites en te benaderen partijen bij verduurzaming. Als u in het bevingsgebied woont kunt u ook advies inwinnen over de volgende stap in het verduurzamingstraject.

Als eigenaar kunt u ook via de Monumentenwacht duurzaamheidsadvies ontvangen. Voor een pand in de provincie Groningen via Monumentenwacht Groningen en in de provincie Drenthe via Monumentenwacht Drenthe.