Monumentenwacht Groningen

De Monumentenwacht GroningenĀ is een zelfstandige rechtspersoon, die deel uitmaakt van de Libau organisatie onder meer in de vorm van een personele unie. De Monumentenwacht inspecteert monumentale gebouwen van de abonnementhouders op staat van onderhoud en adviseert de eigenaren door middel van een inspectierapport over de onderhoudstoestand van hun gebouw(en) en de noodzakelijke onderhoudswerken.

Ga naar de website van de Monumentenwacht Groningen.