Vliegende Keep

Lang niet alle gemeenten beschikken over een goed toegerust ambtenarenapparaat voor de monumentenzorg en cultuurhistorie. Daarom kent Libau de zogenaamde vliegende keep die gemeenten direct en concreet bijstaat in hun taken.

De vliegende keep ondersteunt niet alleen de gemeenten maar treedt ook kosteloos op als intermediair voor eigenaren van monumenten voor al hun vragen, ondermeer op het gebied van financiering, cultuurhistorie en herbestemming van karakteristiek bezit. Door de inzet van kennis uit de Libau organisatie wordt de gemeente met denk- en daadkracht versterkt.

Voor meer informatie over de Vliegende Keep en de mogelijkheden voor uw gemeente neem contact op met Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed