Loket Herbestemming

Leegstand groeit elke dag en herbestemming staat dan ook in het centrum van de belangstelling. Herbestemming van leegstaande (monumentale) gebouwen vergroot namelijk niet alleen de kwaliteit ván de omgeving, ook de trots óp de omgeving. Libau wil het herbestemmen van leegstaande gebouwen dan ook stimuleren.

Het Loket Herbestemming van Libau is de plek waar initiatiefnemers met herbestemmingsplannen zich kunnen melden. Daarnaast brengen wij vraag en aanbod bij elkaar: ook leegstaande panden kunnen aangemeld worden en die koppelen wij aan ‘zoekers’ van een karakteristiek (monumentaal) pand om te herbestemmen. Wij hebben alle specialismen in huis om uw zoektocht naar een herbestemming te begeleiden en u te adviseren. En natuurlijk denken wij ook mee in het financieren van uw plannen.

Neem contact op met ons loket via: herbestemming@libau.nl.

Daarnaast kunt u ook altijd een kijkje nemen op de landelijke herbestemmingswebsite van het Nationaal Restauratie fonds. Dit fonds kan u eventueel ook helpen bij (aanvullende) financieringsmogelijkheden van uw herbestemming.