Loket Herbestemming

Leegstand groeit elke dag en herbestemming staat dan ook in het centrum van de belangstelling. Herbestemming van leegstaande (monumentale) gebouwen vergroot namelijk niet alleen de kwaliteit ván de omgeving, ook de trots óp de omgeving. Libau wil het herbestemmen van leegstaande gebouwen dan ook stimuleren. Mede hierom zijn wij  de kartrekker geweest van programma herbestemming (hét leefbaarheids programma uit de periode 2016-2018).

Het Loket Herbestemming van Libau is dan ook dé plek waar initiatiefnemers met herbestemmingsplannen zich kunnen melden. Wij helpen u graag op weg met onder andere informatie over financieringsmogelijkheden (waaronder subsidies en fondsen), exploitatie van erfgoedpanden, een haalbare business case en koppelkansen. Daarnaast brengen wij vraag en aanbod bij elkaar: ook leegstaande panden kunnen aangemeld worden en die koppelen wij aan ‘zoekers’ van een erfgoedpand om te herbestemmen. Wij hebben alle specialismen in huis om uw zoektocht naar een herbestemming te begeleiden en u te adviseren.

Neem contact op met ons loket via: herbestemming@libau.nl.

Daarnaast kunt u ook altijd een kijkje nemen op de landelijke herbestemmingswebsite van het Nationaal Restauratiefonds. Dit fonds kan u eventueel ook helpen bij (aanvullende) financieringsmogelijkheden van uw herbestemming.