Financiering

Voor rijksmonumenten gelden bepaalde financiële faciliteiten, zoals rijkssubsidies of laag rentende leningen en fiscale aftrek bij onderhoud. Alle informatie over subsidie- en financieringsmogelijkheden voor monumenten is te vinden op de landelijke monumentenwebsite. Ook vanuit het Nationaal Restauratiefonds bestaan er mogelijkheden voor subsidie. Voor gemeentelijke monumenten en karakteristieke/beeldbepalende panden gelden specifieke gemeentelijke mogelijkheden. Soms voorziet de gemeente in een bescheiden subsidiepotje of andere tegemoetkomende faciliteiten.

Libau kan u nader informeren over deze subsidiemogelijkheden.