Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Naar een aantrekkelijke, volhoudbare leefomgeving voor mensen, planten en dieren!

Naar een aantrekkelijke, volhoudbare leefomgeving voor mensen, planten en dieren! | 28 juli 2022

Omgevingskwaliteit Het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit is de hoofddoelstelling van de Omgevingswet. Iedereen die ingrepen pleegt in de fysieke leefomgeving is verplicht bij te dragen aan dit doel. Maar wat is een goede omgevingskwaliteit eigenlijk? Waarom is het belangrijk? Wat levert het op? En hoe kun je als gemeente of … Lees verder »

Appelscha onder de loep

Appelscha onder de loep | 25 juli 2022

Team Ruimtelijke Kwaliteit van stichting Libau is na overleg tussen de gemeente Ooststellingwerf en Hûs & Hiem gevraagd voor de pilot Appelscha. Doel van de pilot is om integraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid te maken om de fysieke leefomgeving aantrekkelijk te houden en waar mogelijk te verbeteren. Beleid op het schaalniveau van gebouwen, percelen, de inrichting van … Lees verder »

Hergebruik van bouwmateriaal van slooppanden in het aardbevingsgebied

Hergebruik van bouwmateriaal van slooppanden in het aardbevingsgebied | 25 juli 2022

Een presentatie over het potentieel hergebruik van bouwmateriaal van te slopen panden in het aardbevingsgebied. Daarmee heeft Gerben Zijlstra zijn stage als tweedejaars student aan de Hanzehogeschool Groningen Built Environment bij ons afgerond. Hij gaf een presentatie in de Havikszaal in pakhuis Libau over zijn stageonderzoek. Gerben heeft zich hierbij gericht op panden uit de … Lees verder »

Hondsrugatlas Landschap en Klimaat

Hondsrugatlas Landschap en Klimaat | 20 juli 2022

Een leestip van onze kant: de Hondsrugatlas Landschap en Klimaat. Wil je alles weten over het unieke landschap van het Hondsruggebied? Duik dan in deze digitale atlas met bewegende kaarten en beelden. Ontdek hoe de De Hondsrug is ontstaan. En hoe het landschap in de loop van de geschiedenis is veranderd. Daarnaast geeft deze atlas … Lees verder »

Film Duurzaam, Mooi Nederland

Film Duurzaam, Mooi Nederland | 19 juli 2022

Goede raad voor omgevingskwaliteit! Voor iedereen die betrokken is bij kwaliteit van de leefomgeving hebben wij (samen met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en onze zusterorganisaties) de film Duurzaam, Mooi Nederland gemaakt. Een korte film met inspirerende voorbeelden waarin schoonheid en duurzaamheid hand-in-hand gaan. Veelvoorkomende thema’s als woningbouw, leefbaarheid, duurzaam bouwen en de impact van de … Lees verder »