Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Even voorstellen: Jesse Akkerman

Even voorstellen: Jesse Akkerman | 5 september 2022

Jesse Akkerman werkt sinds april als trainee bij Libau. Hij stelt zich kort voor: Ik ben een geboren Stadjer en opgegroeid in Beijum. Na mijn studie Architectuur- en landschapsgeschiedenis ben ik nu aangekomen op het Hoge der Aa. Ik ben geïnteresseerd in de ontmoetingen tussen stad en platteland, groen en gebouwd erfgoed, en de mens … Lees verder »

Ruimte voor omgevingskwaliteit! Wat levert het eigenlijk op?

Ruimte voor omgevingskwaliteit! Wat levert het eigenlijk op? | 5 september 2022

In de derde post in de reeks over omgevingskwaliteit gaan we in op de vraag: wat levert het werken aan omgevingskwaliteit eigenlijk op? Ondanks dat de Omgevingswet nog niet in werking is getreden, wordt er gelukkig al wel steeds meer vanuit het bredere kwaliteitsbegrip van omgevingskwaliteit gewerkt. Voor een viertal onderwerpen hebben wij hiervoor in … Lees verder »

Het belang van omgevingskwaliteit

Het belang van omgevingskwaliteit | 25 augustus 2022

Omgevingskwaliteit #2 Naar een aantrekkelijke, volhoudbare leefomgeving voor mensen, planten en dieren! Het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit is één van de hoofddoelstellingen van de Omgevingswet. Maar wat is een goede omgevingskwaliteit eigenlijk? Waarom is het belangrijk? Wat levert het op? En hoe kun je als gemeente of waterschap eraan werken? … Lees verder »

Naar een aantrekkelijke, volhoudbare leefomgeving voor mensen, planten en dieren!

Naar een aantrekkelijke, volhoudbare leefomgeving voor mensen, planten en dieren! | 28 juli 2022

Omgevingskwaliteit Het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit is de hoofddoelstelling van de Omgevingswet. Iedereen die ingrepen pleegt in de fysieke leefomgeving is verplicht bij te dragen aan dit doel. Maar wat is een goede omgevingskwaliteit eigenlijk? Waarom is het belangrijk? Wat levert het op? En hoe kun je als gemeente of … Lees verder »

Appelscha onder de loep

Appelscha onder de loep | 25 juli 2022

Team Ruimtelijke Kwaliteit van stichting Libau is na overleg tussen de gemeente Ooststellingwerf en Hûs & Hiem gevraagd voor de pilot Appelscha. Doel van de pilot is om integraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid te maken om de fysieke leefomgeving aantrekkelijk te houden en waar mogelijk te verbeteren. Beleid op het schaalniveau van gebouwen, percelen, de inrichting van … Lees verder »